No5254模特诗诗kiki大理旅拍黑色清透蕾丝服饰配黑色短裙撩人诱惑写真52P诗诗秀人网

No5254模特诗诗kiki大理旅拍黑色清透蕾丝服饰配黑色短裙撩人诱惑写真52P诗诗秀人网

若脾土虚寒者,用六君子加炮姜、木香,不应,急加附子以回阳气。每服十丸,薄荷汤化下。

有风寒疳积食癖之分,阴阳虚实五脏之异。面赤饮水,咳嗽唾脓痰,咽喉不利者,以甘橘汤清之。

毕姻后,其腿内热,足心如炙,唾痰口渴。朝急暮宽,属阳虚,朝用六君子汤;夕用加减肾气丸。

后作功课太劳,盗汗发热,用八珍汤、六味丸而痊。 闭塞气道,用加味逍遥散。

五脏五色,各有所司,心主赤,赤甚心实热也,用导赤散;赤微者,心虚热也,用生犀散。虚而寒者,用八味丸。

一小儿饮食多即吐,余用五味异功散愈之。用五味异功散加木香、干姜一剂,与母服之顿愈。

Leave a Reply