No3834模特明日花桃桃澳门旅拍束腰镂空服饰秀惹火身材迷人诱惑写真40P明日花桃桃秀人网

No3834模特明日花桃桃澳门旅拍束腰镂空服饰秀惹火身材迷人诱惑写真40P明日花桃桃秀人网

又方∶屋尘,腊月猪膏和,敷之。内容:《服石论》云∶金石凌,若有温疫热黄病,取少称一两,水和服之,即得瘥。

又方∶梁上尘,苦酒和涂,又治阴肿。吾尝如此,勤对食,垂涕援刀,欲自刺,未及得施,赖升亲见迫夺,故事不行,退而自惟,乃却刀强食,饮冷水,遂止,祸不得成,《庞氏论》云∶凡药欲发之候,先欲频伸,或苦头痛目疼、身体、螈,或惊恐悸动,周身而强,或耳中气满如车之声,或体热剧于火烧,或如针刺,噤澡恶寒,昧昧愦愦,不知病处,或腹中燠热如烧锻怀之也。

又云∶灸痫当先下,使儿虚,乃承虚灸之。 所以妇人之病,比之男子十倍难疗。

内容:《病源论》云∶妇人遗尿候,肾虚冷,冷气入胞,胞虚冷,不能制小便,遗尿也。冲任之脉,起于胞内,为经脉之海。

《子母秘录》治产后遍身肿方∶生地黄汁一升,酒二合,温顿饮之。如其不尔,多有发动,亦不得道便恣意取暖称适已情,必违欲以取寒冻。

 又方∶取生艾半斤,清酒四升,煮取一升,顿服之,则顺生,若不饮酒,用水。 妇人不自知,唯盈月便云是平复,合会阴阳,动伤百脉,则为五劳七伤之疾。

Leave a Reply