No4057模特美七Mia私房多姿吊裙配肉丝裤袜半脱秀豪乳翘臀诱惑写真69P美七秀人网

No4057模特美七Mia私房多姿吊裙配肉丝裤袜半脱秀豪乳翘臀诱惑写真69P美七秀人网

邪在上焦则作满,邪在中焦则作胀,胃中实则作潮热。所以有传、有不传者,以阴静阳动也。

又曰∶参、草、姜、枣,胃家药也。经曰∶佐以所利,和以所宜。

 阳常有余,故火证恒多,所谓一水不胜五火是也。方名曰省风者,省减其风之谓也。

而必入于牛胆者,制其燥也。如探不出,方以此汤吐之。

肺为华盖,至清之脏,有火则咳,有痰则嗽。今人多以昏目疑之,盖服之太本方煎服,名六味地黄汤。

手足烦疼,不欲行动,皆骨内空虚之征也。弗明方之旨与方之证及诸药升降浮沉、寒热温平、良毒之性,与夫宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿,反正类从之理,而徒执方以疗病,恶能保其不殃人乎?

Leave a Reply