Vol680女神朱可儿桂林旅拍薄透服饰配镂空黑丝半脱秀豪乳翘臀诱惑写真47P朱可儿尤蜜荟

Vol680女神朱可儿桂林旅拍薄透服饰配镂空黑丝半脱秀豪乳翘臀诱惑写真47P朱可儿尤蜜荟

后复神汤项下注,有宜用此汤“少佐黄连坠火”云云。无汗加牡丹皮。

热盛倍加柴胡、黄芩。若单用雷丸、大黄以迅下之,必有气脱血崩之患矣。

治大便难,幽门不通,上冲吸门不开,噎塞不便,燥秘气不得下。一方治偏坠肿痛。

又方以筋于手足曲湾处,刮出紫红者好。服一剂而疼止,二剂而胎安矣。

 倘外感之风寒更甚,则内应之热气益深,往往有热入血室,而变为如狂之症。而要知不必骇也,此中实有其理焉。

 治一切酒食伤,胸膈痞闷疼痛,饮食不消,两胁刺痛,呕逆恶心。 或云大热而用姜何也?

Leave a Reply