k频道网址导航道福利

k频道网址导航道福利

善自命長,惡自命短,何可所疑所怨乎?然天地之性,萬物盡然,吾為子說一事,已上洞下達。

伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦者,此表未解,柴胡桂枝干姜汤主之。大神聞知,言天君常勑諸神曰:

不死得道,則當上天,死則當下入地,不得久當害中和之路也。此三阳经皆病,未入于脏,可汗而解。

闚望四表,上下通洞,益復哀哀。右大集難道德至誠天戒以示賢。

 按“汁”字当是“汗”字之误。故陽得稱尊而貴也。

热争则腰痛,不可俯仰,腹满泄,两颔痛,甲乙甚,戊己大汗,气逆则甲乙死。脾腑脏温毒病,阴阳毒瓦斯,头重项直,皮肉强,其病相反。

Leave a Reply